اخبار هفتمین همایش بین‌المللی زیارت اربعین اخبار هفتمین همایش بین‌المللی زیارت اربعین اخبار هفتمین همایش بین‌المللی اربعین - ۱ مقدمات نهایی هفتمین کنفرانس علمی بین المللی زيارت اربعين ديدار استاد عبد الامير با هيئت زيارة اربعين ايران ديدار استاد عبد الامير با هيئت زيارة اربعين ايران جلسه مدیریت مرکز با کارکنان بخش فنی جزئيات چهارمین همایش بین المللی احیای میراث علمای کربلا مرکز کربلا منتشر کرد تئاتر کربلا محصول تاریخ وبا بازيگري واقعي جلسه اعضای مرکز کربلا للدراسات والبحوث برای بررسی برنامه‌های علمی و عملی آتی این مرکز محرم الحرام مركز كربلا للدراسات والبحوث در عتبه امام حسين (ع) مرکز کربلا للدراسات والبحوث فرا رسیدن روز مباهله و خاتم بخشی امیر (ع) را به جهان اسلام تبریک می گوید. قداست تربت حسينى عيد سعيد غدير خم شيخ محمد تقي بن حسين هروي شهادت مسلم بن عقیل«ع» سفیر شهادت  شهادت امام محمد باقر (ع)  ديدار دفتر قم با ايت الله سيد محمد علي قزويني
فعاليتهاى مركز

مرکز کربلا منتشر کرد

08:09 AM | 2023-08-10 110
جانب من تشيع الشهيد زكي غنام
تحميل الصورة

مرکز کربلا للدراسات والبحوث در عتبه امام حسین (ع) کتاب "المشاريع الإروائية في محافظات الفرات الأوسط ومحاصيلها الزراعية (1920-2020م«طرحهای آبیاری در استانهای مرکزی فرات و محصولات کشاورزی آنها (1920-2020 م)» نوشته دکتر رسول فرهود هانی الحسنوی را منتشر کرد.
مدیریت مرکز در سخنرانی افتتاحیه خود اظهار داشت: پیدایش تمدن در نواحی فرات میانه با نفوذ رودخانه فرات به سرزمین های آن، رودخانه که یکی از رودخانه های مهم منطقه هلال حاصلخیز است، همراه بود. روستاها و شهرهای زیادی در حاشیه آن به وجود آمدند تا از آب تأمین شده توسط رودخانه در زمینه های مختلف از جمله ابیاری زمین های که با هدف کشاورزی، به دلیل حاصلخیزی خاک و مناسب بودن آن برای تولید انواع مختلف محصولات کشاورزی، به مرور زمان به سبد غذایی عراق تبدیل شده است.
دکتر الحسناوی در مقدمه کتاب 183 صفحه ای خود توضیح داد که چگونه منطقه فرات میانه در اثر طغیان رودخانه فرات در فصل بهار و کمبود آب در معرض تخریب و تخریب فراوان قرار گرفت. زمان سیهود (تابستان) و عدم تعادل در مقادیر مناسب آب در دو شاخه رود فرات (شط الهله و شط الهله). الهندیه)... و نحوه انجام پروژه های آبیاری در منطقه، نیازهای آنها و تأثیر آنها بر محصولات کشاورزی و زندگی جمعیت.
دکتر الحسناوی در مقدمه کتاب 183 صفحه ای خود توضیح داد که چگونه منطقه فرات میانه در اثر طغیان رودخانه فرات در فصل بهار و کمبود آب در معرض تخریب و تخریب فراوان قرار گرفت. در تابستان و عدم تعادل مناسب آب در دو شاخه رود فرات (شط الحله و شط الهندیه)... و نحوه انجام پروژه های آبیاری در منطقه، نیازهای آنها و تأثیر آنها بر محصولات کشاورزی و زندگی جمعیت.

Facebook Facebook Twitter Messenger Messenger WhatsApp Telegram Viber Email